PALETY DREWNIANE - PRZEGLąD

Palety Drewniane - Przegląd

Palety Drewniane - Przegląd

Blog Article

Palety te nadają się do magazynowania na regałach wjezdnych i tradycyjnych, regałach typu pushback z wózkami oraz regałach z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo.

Aby można je było magazynować na regałach tradycyjnych, należy umieścić poprzeczkę lub podporę na belkach.

Palety nietypowe to opakowania drewniane o niestandardowych wymiarach – produkowane według projektu klienta. Jesteśmy w stanie wyprodukować praktycznie każdą paletę Sprzedaż palet nietypową, opierając się na danej specyfikacji.

Report this page